You are currently viewing הכל נשאר בקיבוץ

הכל נשאר בקיבוץ

מדובר בלקוחה שלנו ליבי, שנולדה וחיה בקיבוץ. והיום אחרי שעברה לה לדירת רווקים חדשה ונקייה.. רצתה לשמור קצת אל אווירת הקיבוץ
הישנה והטובה שלה. ליד המושב פרה החביב, הוסיפה מברשת אסלה ויוה כחולה, ופח 3 ליטר רטרו כחול שקצת מחייה את הלבן בשירותים,
וגורם לאווירה נעימה ונקייה… ואנחנו רק מקווים שהריח שם לא של הרפת בקיבוץ..