You are currently viewing זהירות עכבר!

זהירות עכבר!

עוד לקוח תל אביבי ממוצע.. שחיפש קצת עניין לשירותים שלו, אז הוא רכש את המושב העכבר המעלף שלנו.. יצא פצצה !!
..ולבובה המזעזעת הזו אנחנו כבר לא אחראים……