You are currently viewing להוציא יש מאין..

להוציא יש מאין..

לקוחה מאוד מיוחדת שלנו, מרווה הוכיחה שאפשר לעשות משירותים תל אביבים ישנים ומכוערים, שירותים באווירה קצת יותר צעירה וצבעונית.
ליד מושב האסלה הסגול המשגע הוסיפה מברשת אסלה קקטוס מיוחדת וביחד שילבה שירותים ססגוניים שקצת משכיחים את האווירה הזקנה
בשירותים שלה..