You are currently viewing לקוחה אמיצה !

לקוחה אמיצה !

עוד לקוחה חמודה שלא עמדה בפיתוי מול המושב עכבר המהמם שלנו… רק שלה היה אומץ וליד המושב עכבר, הוסיפה וילון במבוק ירוק
כדי קצת לערבב ולהחיות אמבטיה מעניינת וכובשת..!!