You are currently viewing מה שאפשר לעשות..

מה שאפשר לעשות..

תראו מה אפשר לעשות משירותים תל אביבים קטנים וישנים…
לקוח שלנו אורן טען שכלום לא יגרום לו לאהוב את השירותים שלו בבית..אז המלצנו לו על מושב אסלה צפרדעים בנוסף מחסנית נייר טואלט
משגעת לקיר ולסיומת מברשת אסלה מעוצבת וחיננית… היום הוא כבר חושב אחרת, ומבקר שם לעיתים יותר תקופות.