You are currently viewing שירותים באווירה ימית

שירותים באווירה ימית

מור המקסימה שלנו הלכה על מושב לאסלה הוריקן, וכדי ליפייף יותר את השירותים היא הוסיפה מחסנית נייר טואלט מעוצבת משגעת לקיר,
וקינחה בפח רטרו לבן (כי הכחול היה צועק מידי) וליד מברשת אסלה פשוטה(כן..גם זה יש לנו..) יצא מקסים כמו מורי שלנו (: