You are currently viewing שירותים בקלאס!

שירותים בקלאס!

זה מה שניקרא קלאס! לקוח שלנו שפינק את עצמו במושב לאסלה גב אל גב, והשלים את הפאזל במברשת ופח רטרו בצבע לבן כדי
להשלים שירותים קלאסיים באווירה נקייה